Scroll Top

Vision og mission

Hvem er vi?

Svendborg Frivilligråd er et råd, der varetager de frivillig sociale foreningers interesser i Svendborg kommune.

Vision

Svendborg Frivilligråd skaber de bedst mulige rammer for at frivillige sociale foreninger i Svendborg Kommune kan udfolde og udvikle sig på mangfoldig vis.
Dette gøres ved:

 •  At være en seriøs og kritisk samarbejdspartner for foreningerne over for kommunen.
 •  At agere på input fra de frivillige sociale foreninger.

Handling

 • Skabe en kommunikationsstruktur mellem foreninger og Frivilligråd
 • Sørge for at foreningerne mødes med Frivilligrådet mindst en gang mere end årsmødet.
 • Have relevante input til foreninger i forbindelse med årsmødet – tiltrække også de foreninger, der ikke stiller op.
 • Sikre at foreningerne er registreret og opdateret (optimal social vejviser).
 • Arbejde for at foreninger kan samarbejde og bruge hinanden på tværs.
 • Fastholde struktureret og bindende mødeaktivitet kommune og Frivilligråd imellem.
 • Afstemme fælles arbejdsopgaver Frivilligråd og Social-Sundhed imellem.
 • Ved slutningen af 2020 har Frivilligrådet en velfungerende hjemmeside.
 • Holde sig opdateret på det frivillige og socialpolitiske område lokalt og på landsplan.
 • Være synlige.
 • Være vagthunde.
 •  Være opdaterede.
 •  Styrke og udvikle samarbejdet mellem Sydfyns Frivilligcenter,  Kontakt mellem Mennesker og Svendborg Frivilligråd.

Valgprocedure

Svendborg Frivilligråds valgprocedure

Forretningsorden

Svendborg Frivilligråds forretningsorden

Frivilligpolitik

Svendborg kommunes frivilligpolitik