Frivilligrådets medlemmer.

Område Navn Egen forening Mailadresse Adresse Tlf
           
Formand Svend Erik Hansen Dansk  Flygtningehjælp
Frivilliggruppen
seh.svendborg@gmail.com Fiskopvej 20
5700 Svendborg
6131 5251
           
Kasserer Ketty Hansen Dans Røde Kors b-kk@live.dk Tingmarken 39
5700 Svendborg
2164 8938
           
  Pernille Krohn Juhl Jensen Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde
fts.svendborg@gmail.com   9116 9916
           
  Winnie Dons Hansen Familieklub Svendborg familieklubsvendborg@gmail.com Nylandsvej 11
5700 Svendborg
3025 8458
           
  Lykke Pedersen Børns Voksnevenner lykke2207@gmail.com Åkildevej 10
5762 V. Skerninge
2068 1548
           
Sekretær Estrid Heldager Dansk
Handicapforbund
estrid@heldager.dk Teglballen 3A
5771 Stenstrup
2371 4939
           
  Gyrithe Wichmann Dansk Flygtningehjælp
Frivilliggruppen
gyrithep@gmail.com Granvænget 18
5700 Svendborg
2683 8984
           
  Minna Bøgebjerg Ældresagen,
Svendborg-Gudme
grothdam@mail.dk Søvangen 11
5884 Gudme
6225 2223
2344 4605
           
  Jette Ersted Dansk
Flygtningehjælp
jetteersted@gmail.com Strandvejen 44
5882 Vejstrup
 
 
           
Webmaster Frode Hansen Gå Dig Glad frha52@gmail.com Lupinvænget 52
5700 Svendborg
2061 9997
           
  Egon Sohnesen Ældresagen Egebjerg egon@sohnesen.dk Søbakkerne 40
5762 V. Skerninge
6119 3055
           
Suppleant  Ole Madsen  Gigtforeningen  fam.madsen@post.tele.dk     
           
Suppleant Villy Andersen Hjerteforeningen lindvang@egebjergmail.dk V. Stationsvej 27
5762 V. Skerninge
2040 1068
           
Kontakt Mellem
Mennesker
         
           
Brobygger Bodil Kristensen   bodil.kristensen@svendborg.dk Svinget 14
5700 Svendborg
2476 0049