Frivilligrådets medlemmer

svend-erik-hansen

Svend Erik Hansen
Formand
Fiskopvej 20
5700 Svendborg
Tlf. 6131 5251
seh.svendborg@gmail.com
Dansk Flygtningehjælp
Frivilliggruppen

frode-hansen

Frode Hansen
Webmaster
Lupinvænget 52
5700 Svendborg
Tlf. 2061 9997
frha52@gmail.com

egon-sohnesen

Egon Sohnesen
Bestyrelsesmedlem
Søbakkerne 40
5762 V. Skerninge
Tlf. 6119 3055
egon@sohnesen.dk
Ældresagen Egebjerg

jette-ersted

Jette Ersted
Næstformand
Strandvejen 44
5882 Vejstrup
Tlf.
jetteersted@gmail.com
Det Røde hus

pernille-jensen

Pernille K. J. Jensen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 9116 9916
fts.svendborg@gmail.com
Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde

lykke-pedersen

Lykke Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Egensevej 13, Ollerup
5762 V. Skerninge
Tlf. 2068 1548
lykke2207@gmail.com
Børns Voksnevenner

kethy-hansen

Ketty Hansen
Kasserer
Tingmarken 39
5700 Svendborg
Tlf. 2164 8938
b-kh@live.dk
Dansk Røde Kors

gyrithe-wichmann

Gyrithe Wichmann
Bestyrelsesmedlem
Granvænget 18
5700 Svendborg
Tlf. 2683 8984
gyrithep@gmail.com
Dansk Flygtningehjælp
Frivilliggruppen

estrid-heldager

Estrid Heldager
Sekretær
Teglbakken 3A
5771 Stenstrup
Tlf. 2371 4939
estrid@heldagers.dk
Dansk Handicapforbund

minna-boegebjerg

Minna Bøgebjerg
Bestyrelsesmedlem
Søvangen 11
5884 Gudme
Tlf. 2344 4605/6225 2223
grothdam@mail.dk
Ældresagen
Svendborg-Gudme