Der er mere end 100 sociale, frivillige foreninger og grupper i Svendborg.
Du vil sikkert gerne vide noget om dem. Du kan finde dem alle sammen i den sociale vejviser.

I Frivilligrådet er vi ambitiøse: Vi vil gerne have kontakt med alle. Og derfor besøger vi alle dem, vi kan overkomme.
Når vi har besøgt en forening, præsenterer vi et øjebliksbillede af foreningen på Facebook. Hvis du vil læse mere om besøget, kan du gør det her.

Årsmøde
Svendborg Frivilligråd

For frivillige sociale foreninger, der har deres virke i Svendborg Kommune.

Torsdag d. 27. august 2020 kl. 16.00

i “Det Røde Hus”, Christiansvej 45 A, 5700 Svendborg

Mødet indledes med spændende oplæg om bl.a. den frivillige
forening før, under og efter corona fra nytårskurens prisvindere:
Carsten Lindholm, Alkorådet (RespektPrisen)
Johan Kristensen, Cykeltutten (FrivilligSocoalPrisen)
Unge for Ligeværd (HandicapPrisen) samt
Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Mød op og få indflydelse på det nye Frivilligråd.

Derefter Frivilligrådets formelle årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være Frivilligrådet i hænde senest 19. august 2020

Tilmelding senest 19. august 2020.

Via linket https://kontaktmellemmennesker.nemtilmeld.dk/24/
eller på
seh.svendborg@gmail.com ell. telefon 6131 5251

Frivilligrådet er vært ved en let anretning.

Yderligere oplysninger om Svendborg Frivilligråd på
www.svendborgfrivilligraad.dk

Venlig hilsen
Svendborg Frivilligråd.

OBS: Pga. Corona-pandemien er der kun plads til et begrænset antal deltagere.
Hver forening kan max. tilmelde 2 deltagere. Kun den ene har stemmeret.

Vision

læs mere

Handling

læs mere

Valgprocedure

Læs mere

Medlemer

Læs mere

Vedtægter

læs mere

Forretningsorden

Læs mere

Kontakt

Svendborg Frivilligråd

c/o Kontakt mellem mennesker
Havnegade 3, 5700 Svendborg


Facebook

Email

Ring til os

62 20 11 30