Hvem er vi?

                         Svendborg Frivilligråd er et råd, der varetager de frivillig sociale foreningers interesser i Svendborg kommune.

  Vision

     Svendborg Frivilligråd skaber de bedst mulige rammer for at frivillige sociale foreninger i Svendborg Kommune
kan udfolde og udvikle sig på mangfoldig vis.
Dette gøres ved:

     At være en seriøs og kritisk samarbejdspartner for foreningerne over for kommunen.

     At agere på input fra de frivillige sociale foreninger.

  Handling

      Skabe en kommunikationsstruktur mellem foreninger og Frivilligråd

      Sørge for at foreningerne mødes med Frivilligrådet mindst en gang mere end årsmødet.
Have relevante input til foreninger i forbindelse med årsmødet – tiltrække også de foreninger, der ikke stiller op.

      Sikre at foreningerne er registreret og opdateret (optimal social vejviser).

      Arbejde for at foreninger kan samarbejde og bruge hinanden på tværs.

      Fastholde struktureret og bindende mødeaktivitet kommune og Frivilligråd imellem.

      Afstemme fælles arbejdsopgaver Frivilligråd og Social-Sundhed imellem.

      Ved slutningen af 2020 har Frivilligrådet en velfungerende hjemmeside.

      Holde sig opdateret på det frivillige og socialpolitiske område lokalt og på landsplan.

      Være synlige.

      Være vagthunde.

      Være opdaterede.

      Styrke og udvikle samarbejdet mellem Sydfyns Frivilligcenter,  Kontakt mellem Mennesker og Svendborg Frivilligråd.

  Valgprocedure


Svendborg Frivilligråds valgprocedure

  Forretningsorden

Svendborg Frivilligråds forretningsorden

  Frivilligpolitik

Svendborg kommunes frivilligpolitik