Årsmøde, onsdag d. 24. april 2019 kl. 16.00. I værestedet Impuls, Skovbrynet 1 c, 5700 Svendborg.

Frivilligrådet glæder sig til at se rigtig mange foreninger til Frivilligrådets årsmøde, og vi håber, vi sammen kan få en spændende eftermiddag / aften.

Temaet for årsmødet er

Unge og frivillighed / kommunens samarbejde med frivillige

Der vil være følgende indlæg på årsmødet:

  • Leder af værestedet Impuls Tine Rudbech Lund kommer med et lille oplæg om samarbejdet med frivillige
  • Oplæg fra Sind Ungdom om unge og frivillighed
  • Oplæg fra næstformand i Social – og Sundhedsudvalget Anne Katrine Olsen om en ung politikers syn på frivillighed – herunder hvordan unge rekrutteres som frivillige.

Herefter er der mulighed for spørgsmål og debat.
Efter oplæggene er der en let anretning.
Den mere formelle del af årsmødet byder på valg til Frivilligrådet – se vedlagte liste for valg til Frivilligrådet.
I er velkommen til at kontakte mig eller Susanne Paaske, Kontakt Mellem Mennesker, hvis I har spørgsmål til vedlagte liste.

Alle sociale, frivillige foreninger eller grupper, der har deres frivillige sociale arbejde i Svendborg kommune kan sende max to repræsentanter, hvor den ene er stemmeberettiget og udpeget før årsmødet.

Repræsentanterne fra foreningerne er opdelt i følgende grupper:

  • Sociale og kirkelige foreninger
  • Bør, unge og familier
  • Handicappede og patientforeninger
  • Ældre
  • Misbrug og øvrige områder

Tilmelding skal ske senest d. 11. april 2019 til Kontakt mellem Mennesker på e-mail sjp@kontaktmellemmennesker.dk eller på tlf. 62201130.

De venligste hilsner
Karen Strandhave
Formand for Svendborg Frivilligråd
Mobiltlf. 29479610
e-mail: strandhave@post.tele.dk

Dokumenter: