Regnskab 2020

Frivillig rådet

Regnskab 2020

Indtægter

Tilskud fra kommunen        kr. 32879.00               32879.00

 

Udgifter:

Møder og kurser                     kr.     5516.00

Årsmøde                                  kr.      2805.60

Edb udgifter                             kr.        676.00

Annoncer                                  kr.      3871.13

Sponsorat                                 kr.      1000.00

Gaver                                         kr.         431.90

Brugerrådet                               kr.      2000.00

Kontakt mellem mennesker    kr.   23000.00

Konto gebyr bank                      kr.     2400.00          33179.03   

Overskud                                                                          -300.03

 

Status

Aktiver

Bankbeholdning         kr.  104148.96                104148.96

Egenkapital primo     kr.     62648,33

Årets overskud           kr.     41500.63               104148.96         

 

Dato:

                                    

     Kasserer

 

Regnskabet er revideret. Bilagene sammenholdt med kassebogen. Bankbeholdning konstateret tilstede,

og der er redegjort for kassebeholdningen.

Det har ikke ført til anmærkninger.

 

Dato

 

                                       

    Kend Larsen – Revisor