Referat møde 29-09-21

Deltagere: Karen, Bodil & Ulrik (praktikant hos Bodil), Susanne, Ketty, Kathrine, Minna, Estrid

Gyrithe, Keld, Winnie.

Afbud: Frode, Svend Erik, Jette, Lykke, Pernille.

Møde i Svendborg Frivilligråd

onsdag den 29. september kl. 11-13

1. Godkendelse af dagsorden

     Ok

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, referat fra 25/8 2021

     Kathrine havde sendt afbud i god tid.

3. Meddelelser fra formanden / næstformanden

     Der er ikke kommet forslag, der skal behandles på årsmødet.

     Video om cykeltutten er næsten klar, Kræftens Bekæmpelse er den næste. Der er plads

     til flere foreninger, der vil havde lavet videoer.

     Intranet … intet nyt1

     Frivilligpriser. Orientering om, hvem der sidder i det udvalg, som indstiller, hvem der

     skal have priserne.

     Frivilligrådet fra Næstved vil gerne besøge Svendborg Frivilligråd.

     Gyrithe har ideer om, hvordan vi kan lave et aktivt møde.

     Mødested tages op. Madbestilling.

4. Meddelelser fra Kontakt mellem Menneskers daglige leder

     KMM har ændret navn til Foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg.

     Der er lavet et organisationsdiagram – mere tydeligt hvad opgaven er.

     Bestyrelsen skal drøfte hvordan nyt navn skal markedsføres…

     Svend Erik er kommet i bestyrelsen.

     Fremtid. Overvejelser om konference om det sociale frivillige arbejde i Svendborg.

     KMM fortsætter med navnet til alt er 100% på plads.

     Foreningsmarked måtte desværre aflyses. Corona efterdønninger og forsigtighed.

     I ’22 sker der noget andet.

     Mange foreninger har fået ny formand. Derfor vil frivilligcenteret udsende efterspørgsel

     på at man går ind og opdatere foreningens oplysninger i den digitale sociale vejviser.

     Unge mennesker fra FGU har lavet en markedsføring af en forening. Kan ses på kontoret.

     Netværksmøder.

     Frivillighuset.

     Nye foreninger/ bestyrelser inviteres til besøg i frivilligcenteret, hvor Susanne orienterer

     om huset, centeret og frivillighuset
.

5. Meddelelser fra brobyggeren

     Bobler og brunch.

     Det er nu, der skal søges §18 midler.

     Det er indtil på søndag muligt at indstille til frivilligpriser.

     Fejring af de frivillige. Der udsendes snart invitation.

     Sundhedspolitik.

     Det røde hus.

     Der er indgået Budgetforlig.

     Det blomstrer og bobler i samarbejdet mellem kommune og det frivillige.

6. Meddelelser fra kassereren

     Meddelelse om hvad vi har på kontoen og budget.

     Snak om begrundelse for tilskud til KMM.

7. Meddelelser fra øvrige medlemmer

     Forslag til punkt på næste møde: Synligheds arr.

8. Fastlæggelse af kommende rådsmøde

     Konstituerende møde lige efter årsmødet. Efterfølgende mødedatoer aftales der.

9. Evt.

     1 Efter mødet har vi modtaget afslag fra Velux-fonden. Vi overvejer at finde andre veje til et intranet (SEH).