Referat møde 24-03-2022

Møde i Frivilligrådet

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 16-18

 

Deltagere: Svend Erik, Keld, Karen, Ole, Gry, Gyrithe, Frode, Ketty, Estrid

Afbud: Kathrine, Minna, Winie, Jette, Lykke, Bodil, Pernille.

1. Godkendelse af dagsorden.
    Ok

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 24. februar 2022.
     Ingen bemærkninger

3. Meddelelser fra formanden.

  • Datoen for årsmødet er ændret til den 25. april.
  • Vi har tidligere mødtes med de sociale chefer. Nu er det aftalt med Anne Højmark, at interessen for møder er gensidig, og at vi mødes efter behov.
  • første møde med SSSU er aftalt til den 6/9 kl. 14.45-15.30.
  • Kommunens handleplan vedr. det frivillige, sociale arbejde er tæt knyttet til kommunens frivilligpolitik. Det er derfor aftalt, at vi tager frivilligpolitikken op med SSU på mødet i september.
  • Vi drøfter vores holdning til § 18 med SSSU i september.
  • Mit besøg hos Selvhjælp Silkeborg sammen med Kjeld Rommerdahl er desværre udsat pga. sygdom i Silkeborg.
  • Vi aftalte at undersøge, om det vil være muligt, at vi påtager os værtsrollen og samler en række frivilligråd til møde hos os. Desværre har arbejdsgruppen endnu ikke snakket sammen.
  • Vores seneste ansøgning om penge til et intranet gav også afslag.

          Vi besluttede at meddelelser fremover gerne må sendes til medlemmerne på mail og formuleret, så de kan kopieres direkte ind i referatet.

4. Meddelelser fra kassereren.

    Årets tilskud fra kommunen er kommet ind på kontoen.

5. Meddelelser fra brobyggeren.

  • Der er varslet besparelser i 2023 og besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog. For indeværende år skal der ikke iværksættes besparelser.
  • Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget og referat kan ses her (pkt 4):
   https://www.svendborg.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-22-03-2022
  • SSSU har besluttet at fejringen ligger i forbindelse med Frivillig Fredag ugen. Det bliver onsdag den 28/9-22 i Taasinge Hallen. Der kommer snart en mail ud til alle foreninger om datoen og “sæt kryds i kalenderen”.
  • Den akutte situation med flygtninge fra Ukraine fylder en del. Der bliver holdt et møde på tværs af relevante ansatte fra kommunen og foreninger, der har fokus på integration torsdag den 31. marts. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp har bidraget med deres viden og erfaringer i forhold til den akutte situation. Desuden er Dansk Flygtningehjælp en del af kommunens Ukraine stab. 
  • Charlotte West, pårørenderådgiver på voksenområdet i Svendborg Kommune er kommet godt i gang. Hun har fokus på pårørende på ældreområdet i starten. Hun har været i dialog med bl.a. Ældre Sagen Egebjerg og Ældre Sagen Svendborg-Gudme.
   Der er inviteret til netværksmøde på børn, unge og familieområdet og om et øjeblik også på Integrationsområdet. Der kommer også møde i netværket vedr. psykisk sårbare. Netværksmøderne afholdes på tværs af frivilligråd, frivilligcenter og brobygger.

6. Meddelelser fra øvrige medlemmer.

  • Gyrithe har undersøgt, hvilke sammenlignelige frivilligorganisationer, vi evt. kunne mødes med.

7. Meddelelser fra Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg.

  • Flygtningesituationen se hjemmesiden
  • Nedlukning pga renovering i ferieperioden og august og september
  • Kursus
  • Politikere i praktik
  • Gyrithe melder sig som bud til at køre gavekurve ud til foreninger. De fraværende der vil deltage kan også tilmelde sig til Gry
  • Rengøringsdag

8. Årsberetning – udkast var vedhæftet.
          v/Svend Erik
          Udkast blev godkendt

9. Planlægning af årsmøde
          v/Ketty og Gyrithe
          25.4 kl 16 i kælderen i Skallen.
          Program som det plejer.
          Oplæg vedr dgi /landsstævne.
          Gry opretter nem-tilmelding.

10. Revitalisering af det sociale område
          v/Bodil/Gry/Svend Erik

  • Kurve
  • Telefon opringning til foreninger – opdatering af foreningsvejviser/ post corona snak
  • Kort om frivillige
 1. Eventuelt.
  • Ukraine
  • Stand ved landsstævne

-oOo-