Referat møde 22-10-20

Deltagere: Svend Erik, Gyrithe, Kathrine, Gry, Bodil, Minna, Karen, Estrid, Ketty, Frode
Afbud: Lykke, Jette

 

Møde i Frivilligrådet

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 10 – 12

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Gry er ikke daglig leder, men vikar for daglig leder

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 28/8 2020

 

 1. Meddelelser fra formanden
 • Svend Erik har deltaget i mindehøjtidelighed for Ole Lennart
 • Helle trækker sig ud af frivilligrådet.
 • Svend Erik skriver til foreningerne at vi mangler medlemmer og suppleanter
 • Møde med SSU: Formand og næstformand repræsenterer frivilligrådet. SSU har ønsket at høre vores tanker om fremtidens frivillighus.

 

 1. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers daglige leder’s vikar
 • Elevatoren fungerer.
 • Der udskiftes vinduer
 • Der har været rotteproblem, derfor er der opgravninger i gården og de medfølgende belægningsujævnheder.
 • KMM/Gry har ansøgt §18 på vegne af frivillighuset til dækning af coronaudgifter
 • Bookingsystemet er igen online, de fleste foreningsaktiviteter er tilbage i daglig hverdag.
  Nogle foreninger/grupper holder stadig ikke aktiviteter pga corona.
 • Politiker i praktik var også succes i år. 7 politikere i 14 praktikker
 • Foreningsmarkedet blev (pga. Corona situationen) erstattet af en Stafet om FN verdensmål.
 • Rengøring: ikke fælles dag som normalt. Foreningerne bliver spurgt, om de kan tage nogle opgaver, når det passer dem. Dette for at mange personer ikke bliver samlet.

 

 1. Meddelelser fra brobyggeren
 • Nytårskuren bliver sandsynligvis flyttet eller ændret pga. coronarestriktioner
 • 18 midler: 72 ansøgninger for over 3 mill. Der uddeles 1,3 mill. Der er 4 nye foreninger, mens resten er gengangere.
 • Bodil vil gerne fortælle frivilligrådet om lovgivningen bag §18. Det skal aftales hvornår.
 • Synlighedsarrangementet formentlig i en anden form.
 • Budget 2021 i Svendborg styrker de frivillige, Boblberg, nytårskur og §18.
 • Bodil sender fremover link til SSU-dagsordener og referater, hvor som har interesse for frivilligområdet.

 

 1. Meddelelser fra kassereren

Budget 2021 uddelt og papirer til banken udfyldt.

 

 1. Meddelelser fra øvrige medlemmer

Orientering om arbejdet med frivillig bank. Der arbejdes videre med projektet.

 

 1. Frivilligbørs

oplæg v/Kathrine og Gyrithe

Orientering om hvad en FrivilligBørs kunne være.
Opbakning til at arbejde videre med det, evt. erstatte eller sammen med synligheds arr.
Starte op i det små, frivillighus i centrum.
Arbejdsgruppe: Kathrine, Gyrithe, Gry/KMM og Bodil
Synligheds gruppen (Karen, Ketty og Bodil) mødes hurtigst muligt og melder tilbage til frivilligbørs gruppen så de kan komme i gang.

 1. Frivilligverdenen i Svendborg – organisering

Oplæg v/Kathrine

Diskussionen gør det klart at vi ikke fuldt ud kan redegøre for, hvordan frivilligverdenen er organiseret. Derfor må organiseringen tydeliggøres, og vi bør forholde os til, om organiseringen er optimal eller kunne tænkes ændret.
Der bør laves en model som alle kan forstå og forklare.

 1. Drøftelse af forslag fremsat på mødet den 28/8
 • Forslag om offentlig bekendtgørelse af frivilligrådets møder
  Det gør vi på frivilligrådets hjemmeside
 • Forslag om at afdække forsamlingshusenes aktiviteter, som retter sig mod frivillige, sociale foreninger
  Det gør vi ikke noget ved nu

.


 1. intet