Referat møde 03-11-21

Møde i Frivilligrådet

Onsdag den 3. november 2021 kl. 11 – 13

Afholdt i Frivillighuset – Kælderen

Deltagere: Jette, Ketty, Ulrik – Bodils praktikant, Minna, Keld , Kathrine, Lykke, Frode, Bodil, Susanne, Gyrithe, Estrid

Afbud fra: Svend Erik, Pernille, Winnie, Karen

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Bemærkning til punkt 2

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 29/9 2021

 1. Der var bemærkninger om at man ikke syntes det var korrekt at der blev rettet i referatet af formanden som ikke havde deltaget i mødet. Vi tager det op på næste møde hvor formanden kan tilstede.
 2. Det var ikke nævnt i referatet at frivilligrådet selv havde et indkommet forslag, kun at ingen andre have indsendt forslag.
 3. Synligheds arr skal på næste møde

 

 1. Konstituering

Alle fortsætter

Næstformand – Kathrine,

Kasserer – Ketty

Sekretær – Estrid

 

 1. Meddelelser fra formanden
  Kathrine har ikke hørt der har været noget

 

 1. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers daglige leder
 • Nye åbningstider 2. og 4. onsdag sidst på dagen så også folk i arbejde kan komm
 • oversigt om julehjælp er lagt på hjemmesiden.
 • Gry har deltaget i aktivitetsdag på ungdomssuddannelse om frivillighed og fællesskab
 • Ny volontør
 • Kogebog udgivet af brugere fra cafe Narges… bogreception den 20.11.
 • Samværs cafe om torsdagen

 

 1. Meddelelser fra brobyggeren
 • Svendborg kommune skal have ny hjemmeside. Bodil og co har været til møde sammen med dem der arbejder med den om hvordan man kan gøre den del vedr. frivillighed bedre end nu.
 • 18:. 76 ansøgninger, søgt for ~3.2 millioner .. der kan fordeles ~1.4 millioner.
  Der er både kendte og nye ansøgere
 • Frivilligfejringsdag 24.11… lige nu er der tilmeldt 144
 • Beslutning om rammen for fremtidens frivillighus er på næste udvalgsmøde
 • Det røde hus
 • Snak om lokalebookning rund omkring i kommunen
  forslag om et punkt på næste møde om ledige lokaler rundt omkring

 

 

 1. Meddelelser fra kassereren

Status quo. vi har ikke fået regning fra årsmødet

 1. Meddelelser fra øvrige medlemmer

intet

 1. Evaluering af årsmødet

Meget langt og rodet møde.. men demokratisk.

 

 1. Frivilligrådets holdning til § 18

Brevet sendes ind som det er nu… tidsnød..

 1. Besøg fra Næstved

Svend Erik har bolden

 

 1. Fastlæggelse af kommende rådsmøde(r)

Et møde først i december, ordinært møde. Hygge udsættes til januar.

Torsdag den 9.12 kl 10-12. Susanne booker

 

 1.  

Idebank… med på næste møde

Mødetidspunkt… forslag om skiftende tidspunkter så både dem der helst vil formiddag og dem der er i arbejde kan deltage uden at skulle tage fri eller melde afbud.
 Mødet i januar skal være efter arbejdstid

-oOo-