Referatet af årsmødet, formandens beretning og regnskab for Frivilligrådet 2017 samt budget 2018

Fra Årsmødet i Svendborg Frivilligråd, Onsdag d. 18. april 2018 i Frivillighuset Havnegade 3, 5700 Svendborg

Referat fra Årsmøde d. 18.04.18

Regnskab for Frivilligrådet i Svendborg 2017

Frivilligrådets beretning d. 18.04.18

Budgetforslag 2 for 2018