Referat af Frivilligrådsmøde 19. juni 2019

Møde i Frivilligrådet
Onsdag den 19. juni 2019