Referat af Frivilligrådsmøde 10.10. 2018

Mødereferat d. 10.10.18

Revideret forslag til dagsorden til møde med afdelingschefer i Social og Sundhed samt chef for Familieafdelingen d. 21.11.2018