Referat årsmøde 13-10-21.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  Dirigent: Keld Larsen
  Referent: Estrid Heldager
  Stemmetællere: Frode og Jette.
 2. Frivilligrådets beretning v. formand Svend Erik Hansen
  Beretning 2021.
 3. Fremlæggelse af Frivilligrådets regnskab og budget 2021ved kasserer Ketty Hansen

 4. Behandling af indkomne forslag
  Der er indkommet forslag om vedtægtsændringer fra Frivilligrådet.

  Ændring af §2 og §3 gennemgået og diskuteret.
  Ændring af §4.1. Der lægges op til at sætning nr. 2 udgår
  snakken skiftede til at omhandle om møderne skulle være lukkede eller åbne.
  Afstemning om det skal være lukket, åben eller der ikke skal stå noget om det i vedtægterne.
  Stemmeberettigede til stede: 13.
           Der skal stå møderne er åbne: 3
           Der skal ikke stå noget: 7
           Ugyldig: 3
  Ændring af § 4.4 gennemgået
  Ændring af § 5 gennemgået
  Ændring af § 8 gennemgået

  Afstemning om vedtægterne:
  Stemmeberettigede tilstede 12
       Ja: 9   Nej: 3
  Vedtægtsændringerne er godkendt.
        Nye vedtægter.
 5. Valg af formand.
  På valg: Svend Erik Hansen (genvalgt).
 6. Valg af rådsmedlemmer.
  På valg: Ketty Hansen (genvalgt)
  På valg: Winie Dons Hansen (genvalgt)
  På valg: Estrid Heldager (genvalgt)
  På valg: Minna Bøgebjerg (genvalgt)
  Gyrithe Wichmann (genvalgt)
 7. Valg af suppleant:
  Ole Madsen (Valgt)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Revisor: Keld Larsen (genvalgt)
  Suppleant: Karen Strandhave (genvalgt)
 9. Eventuelt
  Intet.