Møde 17-03-2021 med Cheferne.

Møde mellem Frivilligråd og de kommunale chefer 

onsdag den 17. marts 2021kl. 16 – 17

Mødet afholdt online. 

Cheferne:  Anne Højmark, Hasse Jacobsen, Louise Berg, Sigrid Andersen
Afbud fra Kirsten Vie
Brobygger:  Bodil Kristensen.
Frivilligcentret:  Gry Marcussen. 
Kontakt Mellem Mennesker: Kjeld Rommerdahl.
Frivilligrådet:  Ketty Hansen, Estrid Heldager, Frode Hansen, Gyrithe Preschou, Jette Ersted, Karen Finsen, Kathrine Stensgaard, Lykke Pedersen, Pernille Krohn Juhl Jensen, Winie Dons Hansen, Svend Erik Hansen.
Afbud fra Minna, Lykke.

 

      Referat

 • Velkomst
 • Kort præsentation
  alle præsenterede sig kort
 • Aktuelt el. lign. v/cheferne
  AH: Coronasituationen fylder meget og præger alt, der arbejdes med. Fx er Fejring af frivillighed er udsat. Ønsket og paratheden vedr samarbejde med det frivillige område er der stadig og er stadig stor.
  LB: Stor gavn af de frivillige mentorer. Flere projekter i støbeskeen, også coronaramt.
  HJ:  godt samarbejde som vi skal blive ved med at dyrke.
  SA: Også gang i samarbejdet
 • Netværksmøder vedr. integration, familier og sårbare unge v/Gyrithe Preschou
  GP orienterede om arbejdet med netværksmøder og også her har foreninger og netværkene være påvirket af Corona.
 • Frivillige foreningers tilbud i corona-tiden v/Pernille Krohn m.fl.
  PKJ Vi har til dato ringet til ca. 45 foreninger for at samle viden om, hvordan de har det. Der kommer en skriftlig opsamling på, hvad foreningerne har svaret.
  Ingen foreninger har ikke være påvirket af pandemien, nogen har været i gang i sommer, men er meget påvirkede lige nu, nogle har lavet alternative aktiviteter. Mange foreninger er frustrerede over at de ikke kan yde omsorg, vi gerne i gang igen, men mangler, at folk er vaccineret. Alle fortæller, at de er meget opmærksomme på at følge myndighedernes anvisninger.

SEH fortæller om en landsdækkende undersøgelse v/ det nationale frivilligråd, som konkluderer, at det går godt, men det er ikke så entydigt at konkludere ud fra det, som Svendborgs foreninger har givet udtryk for.
AH gav udtryk for, at kommunen gerne understøtter indsatser, men at initiativet må komme fra frivilligområdet.
Aftalt at tage spørgsmålet op, når vores rundringningsprojekt er afsluttet. 

 1. Flygtninge og andre med anden etnisk baggrund i relation til corona-situationen v/Jette Ersted
  JE: Der har være smittede, men de prøver at passe på, men bor ofte relativt tæt. Smitterisiko skyldes mere boligforhold end etnicitet.
  PKJ: Der er myter.  Familieklubben lavede små videoer for at få aflivet de forkerte oplysninger/myter, har inddraget frivillige og sundhedspersonale.
  JE: Godt at lave oversættelser, men nogle kan ikke læse deres eget sprog.
 2. Unge i frivilligområdet v/Winie Dons Hansen  
  WDH: Vi skal have vækket de unge så de kommer med.
  GP: Vi skal blive bedre til at bruge de digitale platforme og være opmærksomme på, at unge foretrækker ad-hoc opgaver.
  BK: Vil gerne understøtte.

Gry: Det står i FRIG-planen, at der skal arbejdes med det – ikke kun snakke om det.
GP: Det kræver også at vi gamle skal afgive magt.
BK: Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe.
KR: Har erfaringer, vi evt kan trække på.