Høringssvar fra Frivilligrådet vedr. forslag om reduktion af § 18 puljerne til frivillige sociale foreninger i budget 2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg kommune

Svendborg, den 23.10.2016

Høringssvar fra Frivilligrådet vedr. forslag om reduktion af § 18 puljerne til frivillige sociale foreninger i budget 2017.

Frivilligrådet forundres over forslaget om at reducere § 18 puljerne med 700.000 kr. i budget 2017, især da Social og Sundhedsudvalget netop har vedtaget en ny Frivilligpolitik, hvor der bl.a. lægges vægt på at udvikle det frivillige sociale arbejde i Svendborg kommune.

Det foreslåede sparemål på 700.000 kr. er en drastisk besparelse- svarende til ca. 1/3 af frivilligpuljerne.

Besparelserne vil få store konsekvenser for den fremtidige frivillige sociale indsats i Svendborg kommune:

  • De frivillige sociale foreningers fortsatte kompetente indsats er bl.a. betinget af den nuværende størrelse af § 18 puljerne. De hidtidige bevilgede beløb er små – men har stor effekt.
  • De forholdsvise mange små tildelinger fra § 18 puljerne er afgørende for, om den frivillige indsats kan opretholdes – også af de mindre foreninger. Nogle foreninger har givet udtryk for, at de vil ”lukke og slukke”, hvis deres § 18 tilskud reduceres / bortfalder.
  • Svendborg kommune har mange frivillige sociale foreninger med ildsjæle, som yder en kæmpe indsats overfor kommunens borgere. Det er derfor vigtigt, at rammerne for frivilligt socialt arbejde er til stede, hvilket jo netop beskrives i den nye Frivilligpolitik.
    Et stabilt økonomisk grundlag for at udøve socialt frivilligt arbejde er en forudsætning for
    udviklingen og udførelsen af frivilligt socialt arbejde.
    Det er vurderingen, at reduktionen af § 18 puljerne især vil ramme ensomme ældre og udsatte borgere i Svendborg kommune.

Det understreges, at finansieringen af en ”brobygger” forventes ikke at ske via § 18 puljerne.

Frivilligrådet håber, at Social- og Sundhedsudvalget fortsat vil anerkende den store ulønnede indsats, som frivillige foreninger udøver i forhold til kommunens borgere – og dermed fastholder det hidtidige bevilgede beløb til frivilligt socialt arbejde.

Med venlig hilsen

På vegne af Frivilligrådet i Svendborg kommune

Karen Strandhave
Formand

[wpfilebase tag=fileurl id=105 linktext=’Læs høringssvar’ /]