Frivillige i Svendborg

Her kan du læse om mine besøg hos de frivillige, sociale foreninger i Svendborg. Det er øjebliksbilleder, men giver forhåbentlig et lille indtryk af hverdagen i foreningerne.
Svend Erik Hansen, fmd. Svendborg Frivilligråd

Alkorådet
Barnets Blå Hus
Cykeltutten
Hjælpende Hænder
Projekt omhuklipning
Tandemklubben Sydfyn
Unge for ligeværd
Ujaloq