Beretning til Svendborg Frivilligråds årsmøde d. 24.4.2019

Frivilligrådets beretning vil bl.a. handle om følgende:

  • Synlighed af foreningerne
  • Samarbejde med kommunen og foreningerne
  • Kommunale besparelser og deltagelse i Work Shop med Social – og Sundhedsudvalget
  • Lidt om forslag til vedtægtsændringer