Frode

Forretningsorden.

Forretningsorden for Svendborg Frivilligråd. Pkt. 1. Møder og referater Ved Rådets møder kan deltage såvel medlemmer af Rådet som suppleanter. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret Medlemmer og suppleanter indkaldes til rådsmøderne pr. mail. Er et medlem forhindret i at… Læs mere »Forretningsorden.

Formandens beretning 2022

Svendborg Frivilligråds årsberetning vedr. 2021 Årsmødet den 25. april 2022   Frivilligrådets medlemmer Ingen ændringer i rådets sammensætning. Medlemmerne af frivilligrådet har været de samme gennem hele året. Dog blev Ole Madsen valgt som ny suppleant på årsmødet. Efter årsmødet… Læs mere »Formandens beretning 2022

Referat årsmøde 2022

            Referat fra Svendborg Frivilligråds Årsmøde mandag den 25. april 2022 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.           Keld Larsen vælges til dirigent.           Bodil Kristensen vælges… Læs mere »Referat årsmøde 2022