Svendborg Frivilligråds – Valgprocedure

Valgprocedure

Som støtte og supplement til vedtægternes §4 og §5.

Praktisk:

På Årsmødet forklares valgproceduren nøje til deltagerne inden afstemning.
På en board skrives kandidaterne til de 5 grupper op, – dels de nye kandidater og delsmedlemmer fra Rådet, der er på valg og er villig til genvalg.
Kandidaterne tilkendegiver personligt på mødet eller ved fuldmagt, at de ønsker at stille op.Hvis der ikke er opstillet en kandidat i en gruppe, er den tom, og det er “bare ærgerligt”, idet enanden gruppe ikke kan tage den plads (der må højst være 2 repræsentanter i Rådet fra hvergruppe).

Afstemningen:

Stemmesedlen bygges op med de 5 valggrupper.
Ud for hver gruppe er der plads til at stemme.
Den stemmeberettigede skal sætte 1 navn og kun 1 navn ud for hver gruppe.Stemmesedlen er gyldig
– hvis der er stemt på en kandidat ud for hver gruppe, der har opstillede kandidater
– hvis kandidaterne er placeret korrekt ud for deres respektive gruppe

Indvalgte:

Rådet:
Den kandidat, der får de fleste stemmer i en gruppe, er valgt til Rådet.
Hvis kandidater i samme gruppe har fået lige mange stemmer, – anmodes disse om på stedet (evt.5 min. pause) at aftale, hvem der tager pladsen. Kan der ikke opnås enighed herom, foretageslodtrækning.

Suppleant:
Som suppleanter vælges de 2, der har fået flest stemmer efter de indvalgte rådsmedlemmer – udaf alle kandidater.

2008-03-31/KK


[wpfilebase tag=file id=9 tpl=simple /]